OpCie

Deze commissie is helemaal vrij in wat zij organiseren, maar er wordt wel verwacht dat er minimaal 1 activiteit georganiseerd wordt. Zo ligt het idee op tafel om een weekend weg te gaan met de leden, maar door het coronavirus is dit nog niet gerealiseerd. Voorgaande jaren heeft de OpCie bijvoorbeeld een uitje naar de snijzaal geregeld.

 

Commissieleden