Missie & Visie

Ons Verhaal

In september 2017 werd er voor de studie verpleegkunde aan de

Christelijke Hogeschool te Ede een informele borrel georganiseerd.

Op deze borrel ontstond een kleine vriendengroep van studenten die

al ruim twee jaar met elkaar de opleiding tot verpleegkundige

volgden. Hoe kon het dat deze vriendengroep niet al eerder was

ontstaan? Ten eerste, omdat je weinig medestudenten tegenkomt

buiten je eigen klas of groep. Ten tweede, omdat de meeste

studenten zich vooral bezighouden met hun opleiding tot

verpleegkundige. Zo is het idee ontstaan om de

studievereniging op te gaan richten


Missie en Visie

Studievereniging Caduceus, vernoemd naar de staf van god Hermes: de caduceus. Het symboliseert de algehele vrede, bescherming en genezing, iets waar verpleegkundigen elke dag aan denken of mee te maken hebben als zij zorg leveren aan patiënten.

De vereniging streeft ernaar om een aanvulling te zijn voor studenten van de opleiding verpleegkunde aan de CHE. Dit willen wij doen op basis van onze drie kernwaarden: verdiepen, verbreden en verbinden. Wij geven verdieping en verbreding, en hopen daarmee kennis en kunde, mee te geven van het verpleegkundig beroep. Daarnaast willen wij graag een sleutelrol innemen om studenten, docenten en het werkveld met elkaar te laten verbinden.

Dit alles doen wij door minimaal 3x per jaar een thema-avond als een borrelavond te organiseren. Daarnaast streven wij om nog losse activiteiten aan te bieden.

Onze missie is dan ook:

Studenten verpleegkunde aan de CHE een nuttige, leerzame en gezellige studententijd geven met het bieden van activiteiten, kennis en sociale contacten