PromoCie

De PR-Cie is verantwoordelijk voor de promotie en het vergroten van de bekendheid van SV Caduceus. Zij kunnen dit doen door het posten van Facebook berichten, het maken van een Instagram, presentatie geven op opendagen of andere zaken die zij bedenken. Zij hebben uiteraard niet het alleen-recht op deze zaken, maar er wordt wel verwacht dat zij hierin het voortouw nemen.

Commissieleden