EducaCie

Per schooljaar worden er drie thema-avonden georganiseerd die bijdragen aan een verbreding of verdieping van de verpleegkundige beroepsontwikkeling. De EducaCie mag deze thema-avonden geheel zelf invullen en organiseren.


Commissieleden

Heleen Opbroek

Dennis van den Brink

Liselotte van Beek

Amber van Schoonhoven

Onno van Elburg