EducaCie

Per schooljaar worden er drie thema-avonden georganiseerd die bijdragen aan een verbreding of verdieping van de verpleegkundige beroepsontwikkeling. De EducaCie mag deze thema-avonden geheel zelf invullen en organiseren. Voorgaande jaren zijn door deze commissie bijvoorbeeld een ambulance-avond en hechtcursus georganiseerd.