1e Bestuur der S.V. Caduceus

Jelle Roelofs

Praeses (voorzitter)
De praeses is het gezicht van de vereniging en leidt het dagelijks bestuur van de organisatie.

Hiske Stienstra

Ab Actis (secretaris)
De ab actis is de schrijver van het bestuur en daarmee van de vereniging en zorgt voor de ledenlijsten.

Maurits Peters

Quaestor (penningmeester)
De quaestor beheert het geld van de vereniging en is het aanspreekpunt voor de sponsoren.

2e Bestuur der S.V. Caduceus

Heleen Opbroek

Praeses (voorzitter)
De praeses is het gezicht van de vereniging en leidt het dagelijks bestuur van de organisatie.

Corine Jansen

Ab Actis (secretaris)
De ab actis is de schrijver van het bestuur en daarmee van de vereniging en zorgt voor de ledenlijsten.

Frank Jaarsma

Quaestor (penningmeester)
De quaestor beheert het geld van de vereniging en is het aanspreekpunt voor de sponsoren.

Wilrik Sinia

Assessor (consultant)
De assessor ondersteunt de andere bestuursleden bij hun taken en heeft hierin een adviserende rol.