Ab Actis

Nick van Middendorp

Hey hallo,
Ik ben Nick en zal dit jaar de Ab Actis zijn van S.V. Caduceus.
Op dit moment zit ik in mijn laatste jaar van verpleegkunde. 
Na mijn verpleegkunde opleiding hoop ik door te mogen studeren bij geneeskunde of psychologie.

In mijn vrije tijd heb ik verschillende baantjes in de zorg, waaronder de ouderenzorg, psychiatrie en evenementenzorg.
Op zaterdag probeer ik mijn doel schoon te houden als keeper bij mijn voetbalteam en besteed ik de rest van mijn tijd met vrienden en mijn hobby origami.

Voor het aankomende verenigingsjaar streef ik naar een goede communicatie tussen bestuur, commissies, leden en andere partners. Ik streef naar een goed jaar waarin de drie pijlers verdiepen, verbinden en verbreden de rode draad zullen zijn van mijn functioneren als bestuurslid.